Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Δομημένη διδασκαλία για άτομα με αυτισμό: Θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και εφαρμογές σε σχολικά πλαίσια», το οποίο υλοποιήθηκε από το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο το παρακολούθησαν μέλη των Ε.Δ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης της περιοχής ευθύνης του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, καθώς και συνάδελφοι των ΠΕΚΕΣ, των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και σχολείων της περιοχής ευθύνης του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video του webinar στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1HK5nK75uKiUx1E7Vl9mTXASi9EOBfTPG/view?usp=sharing

 

Μπορείτε, ακόμη, μέσω του παρακάτω συνδέσμου να βρείτε τα αναλυτικά προγράμματα και όλο το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα πιλοτικά προγράμματα ένταξης:

 

ΥΛΙΚΟ:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N8w8N04fKCgfFdYmNixh5-gv3_duDuUp