Ημερίδα με Θέμα: "Οι σπουδές στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης"  που αφορά τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό μαθητών/τριων Λυκείου  θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου, 11:00-13:00.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Α.Ε.Α.Θ. :

Για τους γονείς, τους λοιπούς μαθητές, αλλά και για τον οιονδήποτε ενδιαφερόμενο η Ημερίδα θα αναμεταδίδεται από τον δίαυλο της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στο Youtube, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.youtube.com/channel/UCRzqu5TuhVLfA8qFpa3UorQ