Ωράριο λειτουργίας:

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

Τα ΚΕΔΑΣΥ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τη 10η Ιουλίου εκάστου έτους, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας επί οκτώ (8) ώρες ημερησίως, από ώρες 08:00 έως 16:00.

Τα ΚΕΔΑΣΥ δεν λειτουργούν από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 1η Ιανουαρίου, από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου και από την 11η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

 

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄Θεσσαλονίκης

Χάλκης 8, 55535, Πυλαία

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. Δ5021, Τ.Κ. 57001, Θέρμη

e-mail: 1kesyathess@sch.gr

Τηλ.: 2310-365013

Φαξ: 2310-649584