Κατεβάστε, συμπληρώστε και εκτυπώστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία παραπομπής μαθητή/μαθήτριας για αξιολόγηση από το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Αφού τα συμπληρώσετε, διαβιβάστε τα υπηρεσιακά με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η Αίτηση γονέα/κηδεμόνα
  2. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ το Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων
  3. τα έγγραφα είναι σε εγγράψιμη μορφή pdf και
  4. είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα έντυπα!