Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο.

 Η με αριθμ.Φ.153/61366/Α5/28-5-2021 εγκύκλιος με θέμα:  «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ.»

Δείτε ΕΔΩ

 ορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.

Δείτε ΕΔΩ

 Καθορισμός και συγκέντρωση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε ΕΔΩ

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, κα Καλομοίρα Μαρούγκα, απέστειλε Εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ, στους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης,  Διευθυντές Δ.Ε. και Διευθυντές ΓΕΛ, στις Επιτροπές Εξετάσεων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ) και στις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (ΛΕΕ) στους Προέδρους Βαθμολογικών κέντρων & Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων.

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf την Εγκύκλιο ΕΔΩ