Το gov.gr είναι η νέα ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης όπου πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις ψηφιακές υπηρεσίες που θέλουν εύκολα και γρήγορα. Σε πρώτη φάση, το gov.gr λειτουργεί ως κατάλογος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ παρέχονται απευθείας οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses μπορείτε να συμπληρώσετε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, να την αποθηκεύσετε και να την αποστείλετε στο e-mail της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνη Δήλωση (ΚΕΝΟ). Κατεβάστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, συμπληρώστε το σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια εκτυπώστε το.

Υπεύθυνη Δήλωση Ακύρωσης Αιτήματος (ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ). Κατεβάστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, συμπληρώστε το και στη συνέχεια στείλτε το στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης με e-mail.

Μπορείτε να δείτε τα ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης, στο επισυναπτόμενο αρχείο.