Προκειμένου να παραπεμφθεί από το σχολείο ένας μαθητής / μια μαθήτρια στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι απαραίτητα τα εξής έγγραφα:

  1. Αίτηση γονέα/κηδεμόνα
  2. Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων
  3. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση
  4. Πληροφορίες που αφορούν στον μαθητή / στην μαθήτρια

Ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης του μαθητή / της μαθήτριας που πρόκειται να παραπεμφθεί στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατεβάστε, αποθηκεύστε, συμπληρώστε (όσα από αυτά είναι προς συμπλήρωση), σώστε και εκτυπώστε τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία παραπομπής μαθητή/μαθήτριας για αξιολόγηση από το 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Αφού τα συμπληρώσετε, διαβιβάστε τα υπηρεσιακά με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στο 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης