Σχολικό έτος 2022-2023

 

Α/Α

Μέλη Ομάδας - Ειδικότητες

ΣΔΕΥ - ΕΔΥ

1η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Παναγιωτίδου Ευδοξία

Ζωγράφου Στεργιαννή

Αναγνωστοπούλου Σοφία

Ματσούκα Αθανασία

Κρικέλη Βασιλική

 

 

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

8ο ΣΔΕΥ

14ο ΣΔΕΥ

19ο ΣΔΕΥ

 

 

2η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Παναγιωτίδου Αλίκη

Φρατζέσκου Ελευθερία

Καββαδά Ευριδίκη

Χαρισοπούλου Σταματία

Ντέλια Ουρανία

 

 

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

13ο ΣΔΕΥ

16ο ΣΔΕΥ

17ο ΣΔΕΥ

 

 

 

3η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Παπαϊωάννου Εύχαρις

Ζάχου Ελένη

Σαμαρά Ευαγγελία

Πηλείδου Κωνσταντίνα

Πατεινάκη Μαρία

Φίλιου Αθανασία

 

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

1ο ΣΔΕΥ

5ο ΣΔΕΥ

18ο ΣΔΕΥ

20ο ΣΔΕΥ

 

 

4η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Βασιλειάδης Ηλίας

Ζάχου Ελένη

Κατσαράκη Ευγενία

Ζιάκα Μαρία

Δημητριάδου Ιωάννα

Νάνου Ανδρομάχη

 

 

Ψυχολόγος

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

3ο ΣΔΕΥ

4ο ΣΔΕΥ

11ο  ΣΔΕΥ

12ο ΣΔΕΥ

 

 

 

5η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Πανοπούλου Μαρία

Σουλάκη Αικατερίνη

Αποστόλου Θεοδώρα

Τακαρίδης Στυλιανός

Νταρίλη Ιωάννα 

 

 

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/θμιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

7ο ΣΔΕΥ

9ο ΣΔΕΥ

10ο ΣΔΕΥ

 

 

6η Ομάδα ΚΕΔΑΣΥ

 

 

Ιωαννίδου Άννα

Μηλούση Αικατερίνη

Καλαντζή Δανάη

Λασκαρίδου Ελένη

Ντέλια Ουρανία

 

 

Ψυχολόγος

Κοιν. Λειτουργός

Εκπαιδευτικός Β/μιας

Εκπαιδευτικός Α/θμιας

Εκπαιδευτικός Προσχολικής

 

 

2ο ΣΔΕΥ

6ο ΣΔΕΥ

15ο ΣΔΕΥ