Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Διγλωσσία: Θέματα Διαφοροδιάγνωσης και Αντιμετώπισης», με ομιλήτρια την Λογοπεδικό Δρ Μαρία Βλασσοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας Λόγου και Επικοινωνίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο υλοποιήθηκε από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών.

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο το παρακολούθησαν μέλη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - Σ.Δ.Ε.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης της περιοχής ευθύνης του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης, καθώς και συνάδελφοι των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις της εισήγησης σε αρχείο pdf.