Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που αφορά στη Ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την Υπουργική Απόφαση.