• Ο μικρότοπος «Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ» 1.0 δημιουργήθηκε για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε έτσι ώστε να τους διευκολύνει στην εύρεση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που βρίσκονται στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photodentro.edu.gr) και αφορούν στο Δημοτικό Σχολείο (ηλικίες 6-12). Μπορείτε να βρείτε θέματα για το Δημοτικό Σχολείο ανά:
  • σχολική τάξη
  • μάθημα
  • τύπο μαθησιακού αντικειμένου (επιλεγμένες κατηγορίες)
  • εμπλουτισμένο σχολικό βιβλίο
 • Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία
 • Ο δικτυακός τόπος https://e-geografia.eduportal.gr/ δημιουργήθηκε με σκοπό την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας και της Μελέτης του Περιβάλλοντος στο Δημοτικό Σχολείο. Περιέχει υλικό που καλύπτει όλη τη σχολική ύλη Γεωγραφίας Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού. Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Όλη την ύλη Μελέτης Περιβάλλοντος Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού. Επιπλέον υπάρχουν δραστηριότητες για Α΄, Β΄ Δημοτικού και Νηπιαγωγείου (κυρίως εκπαιδευτικά παιχνίδια). Η ομάδα ανάπτυξης του δικτυακού τόπου e-Γεωγραφία αποτελείται από τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:
  • Αθανασιάδης Κοσμάς – ΠΕ70
  • Σαλονικίδης Γιάννης – ΠΕ70
  • Τερζίδης Σωτήρης – ΠΕ70
  • Φιλιππιάδης Γρηγόρης – ΠΕ70
 • Ιστότοποι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους οποίους μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό:
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -edu-gate
  • Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία. Εδώ θα βρείτε όλα τα σχολικά βιβλία για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο σε ποικίλες ψηφιακές μορφές, κατάλληλες για διαφορετικές χρήσεις
  • Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. Πρόκειται για ανάπτυξη Προσβάσιμου - για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να γίνει εφαρμογή και χρήση του συγκεκριμένου υλικού από μαθητές των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίων
  • Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί καινοτόμο φορέα του YΠΑΙΘ. Στοχεύει σε σύγχρονες και σύνθετες μορφές παροχής γνώσης. Η αδιάλειπτη προσφορά της στο χώρο της Παιδείας συνίσταται στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στη δια βίου μάθηση
  • Η πλατφόρμα «Αίσωπος» αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και αποτελεί ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο εργαλείο Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Συγγραφής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διαδραστικών Διδακτικών Σεναρίων σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον
 • Το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου έχει στην ιστοσελίδα του ΑΣΚΗΣΕΙΣ ON LINE, για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού. Η ιστοσελίδα είναι Δημιουργία του συναδέλφου Σαλονικίδη Γιάννη - ΠΕ70
 • Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α)» το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στους τομείς της Δια βίου Μάθησης, της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης - δείτε στο E LEARNING LAB
 • Η Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού ΑΘΗΝΑ στοχεύει να ενημερώσει αλλά και να παρέχει στα Άτομα με Αναπηρία και τους επαγγελματίες λύσεις Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής που δεν έχουν κόστος (Open Source ή Freeware)
 • Αντίστοιχες δωρεάν εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα και tablets μπορείτε να βρείτε στη mΑΘΗΝΑ: Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών ΑμεΑ για Κινητές Συσκευές.
 • Το έργο "Υπέρ-δομή" είναι ένα «εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο αναπτύχθηκαν πρότυπες υπερμεσικές εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, με στόχο τη βελτίωση των διαφόρων ικανοτήτων και την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ (παιδιών και εφήβων) στο φάσμα του αυτισμού». Χαρακτηριστικά αυτών των εφαρμογών είναι ο υψηλός βαθμός διαδραστικότητας, η παραμετροποίησή τους, η διαβάθμισή τους όσον αφορά το βαθμό δυσκολίας και η δυνατότητα εμπλουτισμού τους από τους χρήστες εκπαιδευτικούς.
 • Υλικό για την Προσχολική Αγωγή:
 • Το specialeducation.gr αποτελεί ένα εργαλείο πληροφόρησης και βοήθειας. Συλλέγει, ταξινομεί και διανέμει πληροφορίες που αφορούν τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες σ’ ένα μεγάλο φάσμα θεματικών περιοχών καλύπτοντας όλο το φάσμα της ειδικής εκπαίδευσης, της νομοθεσίας, κ.τ.λ.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ: